Haartrends in verschillende culturen en tradities, 3 voorbeelden

Haarmode en haartrends van deze tijd beperken zich niet alleen tot kleuren en lengtes. Haarmode en -trends kunnen allerlei kanten op, en veel factoren spelen daar een rol bij. Vooral zaken als schoonheidsidealen, sociale status, religie, geslacht en ras spelen een rol, maar ook cultuur heeft een enorme invloed op de kapsels die mensen dragen. Een kapsel zegt namelijk ook iets over bij welke groep mensen je hoort – cultureel gezien. Net als de manier waarop we ons kleden en de manier waarop we praten, is haarmode een onderdeel van de cultuur en traditie van een gemeenschap. Het zegt iets over je identiteit. En het is belangrijk om je daar bewust van te zijn voordat je een bepaald kapsel of een bepaalde stijl kiest. Daarom kijken we in dit blogitem naar 3 voorbeelden van kapsels die te linken zijn aan een cultuur of traditie. 

1. De Bantu knot

Bantu knotjes worden al tientallen jaren gedragen door vrouwen met kroeshaar. Hiermee is het een traditionele haardracht voor (vooral) Afrikaanse vrouwen. Hoewel meningen verschillen, vindt een grote groep mensen dat dit kapsel alleen gedragen mag worden door mensen uit de zwarte cultuur. Zij zien ‘Westerse varianten’ van de Bantuknotjes als ‘culturele toe-eigening’. Een goed voorbeeld hiervan is Marc Jacobs (een wereldberoemde fashion designer), die zijn modellen met mini knotjes de catwalk opstuurde. Hier ontstond veel ophef over, omdat deze knotjes wel heel erg veel weg hadden van Bantuknotten.

2. Cornrows

Cornrows, ook wel bekend als haar dat strak op de hoofdhuid is ingevlochten, zijn onwijs bekend. Wat velen echter niet weten, is dat Cornrows -vanuit de geschiedenis- veel waarde hebben voor een bepaalde groep mensen, omdat ze een bepaalde cultuur vertegenwoordigen. Namelijk de zwarte cultuur, die terug gaat naar de slavernij in Afrika. Velen droegen dit kapsel als teken van verzet tegen de slavernij. Daarbij gaan ook verhalen van slaven die Cornrows gebruikten als manier om plattegronden te maken – en zo ontsnappingsroutes te plannen. Cornrows hebben dus een enorm zware lading, cultureel en historisch gezien. Het zijn dus eigenlijk geen ‘Kylie Jenner vlechtjes’, zoals men ze nu misschien zouden noemen.

3. Mohawks (hanenkam)

Iedereen herkent de Mohawk wel, maar wist je dat de Mohawk afstamt van de oude inheemse Indianen? Nu is het een kapsel dat vaak geassocieerd wordt met rebelsheid, opstandigheid en (vaak ook) met Rock. In feite waren het de Indiaanse Pawnee en Iroquois-volk in Noord-Amerika; die het kapsel droegen als teken van ‘beschermer van hun stam’. Het waren dus alleen de krijgers die zo’n kapsel droegen. Als niet-krijgers de Mohawk hadden, werd dit gezien als een belediging. De Mohawk was alleen bedoeld voor de echte krijgers, als teken van moed, kracht en trots. De echte betekenis heeft in deze moderne tijd dus behoorlijk veel waarde en symboliek verloren.

Dit waren slechts 3 voorbeelden van kapsels en haartrends met een culturele lading. Maar we hopen dat je nu iets bewuster bent geworden van de culturele invloed op haarmode. In ons volgende blog item zullen we ook aandacht besteden aan de verschillen van kapsels tussen landen. Hou de blog van Haarvisie dus zeker in de gaten en als je in de tussentijd vragen hebt over bepaalde kapsels en bijbehorende culturen en/of tradities, aarzel dan zeker niet om ons een berichtje te sturen!